พฤษภาคม 2561

10 ตุลาคม 2561 คุณอธิป พีชานนท์ และคณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าร่วมการประชุมการนำเสนอโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัย จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่โรงแรมดิเอมเมอรัล

2018-10-10

31 พฤษภาคม 2561 สัมมนาสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่โรงแรม เรดิสันบูล พลาซ่า กรุงเทพฯ

2018-05-31

24 พฤษภาคม 2561 คุณสุภาภรณ์ ปุสสะนาค เข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 5 และ 7 (การลงโฆษณา) ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์

2018-05-24

22 พฤษภาคม 2561 คุณมานะ จิระนภากุล คุณดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต และคุณวิชุตา ใจเที่่ยง เข้าร่่วมประชุมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด #39 ครั้งที่ 1/2561 ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

2018-05-22

9 พฤษภาคม 2561 คุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมประชุมการกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2018-05-09

8 พฤษภาคม 2561 คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การทำสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2018-05-08