มิถุนายน 2562

25 มิถุนายน 2562 ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต เข้าพบคณะกรรมการสมาคม เพื่อประเมินและสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2562

2019-06-25

20 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด #41 ครั้งที่ 2-2562 ที่โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

2019-06-20

19 มิถุนายน 2562 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเข้าร่วมรับฟังการเตรียมความพร้อมก่อนวันลงตรวจประเมินสมาคมการค้า ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2019-06-19