พฤศจิกายน 2563

30 พฤศจิกายน 2563 คุณอธิป พีชานนท์, คุณอิสระ บุญยัง และคุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2563 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2020-11-30

19 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง ครั้งที่ 4-2/2563 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2020-11-19

18 พฤศจิกายน 2563 การประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด #42 ครั้งที่ 5/2563 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน

2020-11-18

11 พฤศจิกายน 2563 คุณอิสระ บุญยัง และคุณสัมมา คีตสิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน ณ อาคารสุขประพฤติ

2020-11-11

10 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าร่วมการประชุม Working Group ประเมินสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัย กรุงเทพ-ปริมณฑลปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

2020-11-10