กรกฎาคม 2561

24 กรกฎาคม 2561 คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมประชุมเรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ ทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2018-07-24

23 กรกฎาคม 2561 คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ทีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2018-07-23

13 กรกฎาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ครั้งที่ 3/2561 ที่ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

2018-07-13

6 กรกฎาคม 2561 คุณสุนทร สถาพร คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน บ้านธอส.เอ็กซ์โป@กรุงเทพฯ ประจำปี 2561 ที่ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ

2018-07-06

4 กรกฎาคม 2561 คุณอธิป พีชานนท์ และกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าร่วมงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสมาคมอาคารชุดไทย ที่โรงแรมฮอริเดย์ อินน์ สีลม

2018-07-04

4 กรกฎาคม 2561 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกันจัดงานเสวนารายไตรมาส # 2/2561 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม

2018-07-04