มิถุนายน 2563

26 มิถุนายน 2563 คุณประสงค์ เอาฬาร, คุณอิสระ บุญยัง, คุณอธิป พีชานนท์, คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณสุนทร สถาพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง ครั้งที่ 3-1/2563 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2020-06-26

26 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

2020-06-26

18 มิถุนายน 2563 คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2020-06-18

1 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกันบริจาคห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ (Negative Pressure lsolation Room) และชุดป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (PPE) ให้กับ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

2020-06-01