สิงหาคม 2561

22 สิงหาคม 2561 สมาคมอสังหาริมทรัพย์จากประเทศเมียนม่าร์ เข้าพบคณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เพื่่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

2018-08-22

16 สิงหาคม 2561 คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมงานรับสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง Home Builder & Materials Expo 2018 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2018-08-16

16 สิงหาคม 2561 คุณอิสระ บุญยัง และ คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมงานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโด และสินเชื่อแห่งปี 2018 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2018-08-16

14 สิงหาคม 2561 คุณวรัทภพ แพทยานันท์ และคุณวิชุตา ใจเที่ยง เข้าร่วมงานจับฉลากบูธงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2018-08-14

2 สิงหาคม 2561 คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณมานะ จิระนภากุล เข้าร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39 ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

2018-08-02