ธันวาคม 2561

24 ธันวาคม 2561 คุณอธิป พีชานนท์ และ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจร ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา

2018-12-24

19 ธันวาคม 2561 คุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2018-12-19