ธันวาคม 2562

20 ธันวาคม 2562 คุณอิสระ บุญยัง และคุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมอบรมการใช้ข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง “Stay with REIC for Real Estate Sustainability” ณ โรงแรม อินดิโก้ กรุงเทพฯ

2019-12-20

19 ธันวาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด #42 ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

2019-12-19

18 ธันวาคม 2562 คุณอธิป พีชานนท์ และ คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2019 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2019-12-18

17 ธันวาคม 2562 คุณอิสระ บุญยัง, คุณสัมมา คีตสิน, คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณสุนทร สถาพร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังแนวทางในการแก้ปัญหากรณีผู้บริโภคไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2019-12-17

12 ธันวาคม 2562 คุณประสงค์ เอาฬาร ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าด้วย BSC” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

2019-12-12

11 ธันวาคม 2562 คุณประสงค์ เอาฬาร, คุณอิสระ บุญยัง, คุณอธิป พีชานนท์, คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณสุนทร สถาพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2019-12-11