กุมภาพันธ์ 2563

20 กุมภาพันธ์ 2563 คุณอิสระ บุญยัง, คุณสุนทร สถาพร, คุณสัมมา คีตสิน และคุณหัสกร บุญยัง เข้าร่วมการประชุมหารือกรณีสถาบันทางการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับผู้บริโภคเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 3-1/2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2020-02-20

17 กุมภาพันธ์ 2563 คุณอธิป พีชานนท์ คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดินครบรอบ 119 ปี ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์

2020-02-17

14 กุมภาพันธ์ 2563 คุณวรัทภพ แพทยานันท์ และคุณวิชุตา ใจเที่ยง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

2020-02-14

4 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด #42 ครั้งที่ 4-2563 ที่โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน

2020-02-12