กุมภาพันธ์ 2562

คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณวิชุตา ใจเที่ยง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด #40 ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

2019-02-28

27 กุมภาพันธ์ 2562 คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

2019-02-27

คุณสุนทร สถาพร เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการด้านการคลังเพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมือง ณ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2019-02-27

16-20 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดทัศนศึกษาดูงานโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ณ มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2019-02-16

13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต และ คุณชูรัชฎ์ ชาครกุล เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ “BOT Thank You Party 2019” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2019-02-13