มกราคม 2562

30 มกราคม 2562 งานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2562 อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2019 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2019-01-30

25 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ครั้งที่ 1/2562 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

2019-01-25

21 มกราคา 2562 คุณอธิป พีชานนท์ คุณประสงค์ เอาฬาร และ คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อ “การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย” ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

2019-01-21

21 มกราคม 2562 คณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเข้าสวัสดีปีใหม่ คุณมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

2019-01-21

21 มกราคม 2562 คณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเข้าสวัสดีปีใหม่ คุณรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2019-01-21

21 มกราคม 2562 คณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเข้าสวัสดีปีใหม่ คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง

2019-01-21