มกราคม 2563

13 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด #42 ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

2020-01-13

8 มกราคม 2563 คุณ อธิป พีชานนท์ เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณาร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

2020-01-09