มีนาคม 2563

19 มีนาคม 2563 คุณอิสระ บุญยัง และคุณหัสกร บุญยัง เข้าร่วมการประชุมหารือกรณีสถาบันทางการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับผู้บริโภคเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 4-1/2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2020-03-19