มีนาคม 2564

25 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

2021-03-25

12 มีนาคม 2564 คุณวิชุตา ใจเที่ยง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2564 ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2021-03-12

11 มีนาคม 2564 คุณวิชุตา ใจเที่ยง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง” ณ กรมควบคุมมลพิษ

2021-03-11

11 มีนาคม 2564 คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ณ อาคารรัฐสภา

2021-03-11

9 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง ครั้งที่ 5-1/2564 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2021-03-10

10 มีนาคม 2564 คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมงาน รับสร้างบ้านและวัสดุ เอ็กซ์โปร 2021 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

2021-03-10