มีนาคม 2562

6 มีนาคม 2562 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 40 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม แกรนด์ไฮแอทเอราวัณ

2019-03-06

5 มีนาคม 2562 คุณอธิป พีชานนท์, คุณประสงค์ เอาฬาร และ คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการลงทุนบ้านบีโอไอ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

2019-03-05

4 มีนาคม 2562 คุณอธิป พีชานนท์ และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2562 ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2019-03-04