พฤษภาคม 2563

26 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกันบริจาคห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ (Negative Pressure lsolation Room) และชุดป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (PPE) ให้กับโรงพยาบาลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2020-05-26

19 พฤษภาคม 2563 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร บริจาคเงินจำนวน 107,000 บาท เพื่อจัดซื้อห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Positive Pressure Isolation Chamber) ให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร

2020-05-19