พฤษภาคม 2564

11 พฤษภาคม 2564 หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมมูลค่า 541,195 บาท ให้กับ 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 ณ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2021-05-11

10 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกันบริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 390,425 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

2021-05-10

10 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของอุปโภคบริโภค มูลค่ารวม 31,470 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร

2021-05-10

10 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของอุปโภคบริโภค มูลค่ารวม 119,300 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 กรุงเทพมหานคร

2021-05-10