พฤศจิกายน 2564

24 พฤศจิกายน 2564 คุณอิสระ บุญยัง และคุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมงาน รับสร้างบ้านและวัสดุ เอ็กซ์โปร 2021 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

2021-11-24

10 พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ครั้งที่ 2/2564 ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

2021-11-11

10 พฤศจิกายน 2564 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

2021-11-11