ตุลาคม 2562

9 ตุลาคม 2562 การประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 41 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อย สุขุมวิท 55

2019-10-10

2 ตุลาคม 2562 คุณอธิป พีชานนท์, คุณวสันต์ เคียงศิริ, คุณสัมมา คีตสิน และคุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม เข้าพบ ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่าน "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย สำนักนายกรัฐมนตรี" เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท ณ กระทรวงการคลัง

2019-10-02