ตุลาคม 2562

29 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าร่วมงานสัมมนาของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้และภาคตะวันตก 2020" ณ โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์

2019-10-29

29 ตุลาคม 2562 คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม และ คุณมานะ จิระนภากุล เข้าร่วมงานสัมมนาของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020" ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์

2019-10-29

25 ตุลาคม 2562 คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม เข้าร่วมงานสัมมนา วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย EEC 2020 (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์

2019-10-25

25 ตุลาคม 2562 คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม เข้าร่วมงานสัมมนา วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ 2020 (เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก) ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์

2019-10-25

17 ตุลาคม 2562 คุณอธิป พีชานนท์, คุณอิสระ บุญยัง และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมงานสัมมนา "วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพ-ปริมณฑล 2020" ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์

2019-10-17

9 ตุลาคม 2562 การประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 41 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อย สุขุมวิท 55

2019-10-10