ตุลาคม 2566

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมจัดงานแถลงข่าวการจัดงานบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44 ณ ห้อง Meeting Room 109 A-B ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2023-10-18

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจัดงาน “Networking Cocktail” เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ด้านอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มซัพพลายเออร์ และธนาคาร พบปะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์

2023-10-11