กันยายน 2561

27 กันยายน 2561 คุณอธิป พีชานนท์,คุณประสงค์ เอาฬารและคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมเพ็ค เมืองทองธานี

2018-09-27

24 กันยายน 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าพบคุณอธิป พีชานนท์ และคุณกวีพันธ์ เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561

2018-09-24

21 กันยายน 2561 คุณสุรศักดิ์ วงศ์พุฒ หัวหน้าฝ่ายจัดรูปที่ดิน กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เข้าพบ คุณอิสระ บุญยัง เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดรูปที่ดิน ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

2018-09-21

20 กันยายน 2561 สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39 ที่โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

2018-09-20

17 กันยายน 2561 คณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ " กรุงเทพจตุรทิศ ผังเมืองใหม่...พลิกโฉมกรุงเทพฯสู่มหานครโลก " ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2018-09-17

14 กันยายน 2561 คุณอธิป พีชานนท์ และคุณประสงค์ เอาฬาร เข้าประชุมร่วมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง และคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2561 ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วันที่ 14/9/2561

2018-09-14