กันยายน 2562

23 กันยายน 2562 คุณวสันต์ เคียงศิริ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานเสวนาประจำปี 2562 ในหัวข้อ "กรุงเทพจตุรทิศ : โลกเปลี่ยน กฎ-กติกาเปลี่ยน อสังหารุกรับให้ทัน" ณ อาคารไทยซีซี

2019-09-23

18 กันยายน 2562 คณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. "การพัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก" ณ อิมแพคเมืองทองธานี

2019-09-19

17 กันยายน 2562 คณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ามกลางปัจจัยลบที่ท้าทาย" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

2019-09-17

12-15 กันยายน 2562 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกันจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 41 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

2019-09-12