กันยายน 2563

30 กันยายน 2563 คุณอิสระ บุญยัง, คุณสุนทร สถาพร และ คุณหัสกร บุญยัง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แนวทางการช่วยเหลืออผู้บริโภค กรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

2020-09-30

28 กันยายน 2563 คุณสุนทร สถาพร เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์

2020-09-28

28 กันยายน 2563 คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม และดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต เข้าร่วมสัมมนา BOT SYMPOSIUM 2020 "ปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยทำอย่างไรให้เกิดได้จริง" ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2020-09-28

25 กันยายน 2563 คุณอธิป พีชานนท์ ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน และคุณวรัทภพ แพทยานันท์เข้าร่วมสัมมนาผู้ลงทุน (Market Sounding) สรุปผลโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์

2020-09-25

23 กันยายน 2563 คุณวสันต์ เคียงศิริ คุณสุนทร สถาพร ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2563 “กรุงเทพจตุรทิศ : อสังหาฯ ฝ่าคลื่นเศรษฐกิจวิกฤตนี้ยากแค่ไหน...” ณ อาคารไทยซีซี

2020-09-23

18 กันยายน 2563 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

2020-09-18