สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑลไตรมาส 2 ปี 2561 และครึ่งแรกปี 2561