ข้อมูลโครงการสมาชิก

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท พิศาลโฮม จำกัด

บริษัท พีซ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มหาวิศว์ จำกัด

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท รามคำแหง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)