มั่นใจด้วยรางวัล รางวัล...แบบบ้านประหยัดพลังงาน รางวัล...บ้านติดดาว สคบ. เลอ นีโอ เลี่ยงเมือง-ศรีจันทร์ 39