มิถุนายน 2561

28 มิถุนายน 2561 คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมงาน 2018 International Conference IBS & APIGBA Award - The Fourth Industrial Revolution and Smart Building ที่ศูนย์การประชุม Lotteworld Tower SKY 31 ประเทศเกาหลี

2018-06-28

21 มิุนายน 2561 คุณอธิป พีชานนท์ และคุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือจัดทำข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง 14 สมาคมด้านการพัฒนาที่ิอยู่อาศัย และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (ซอยรางน้ำ)

2018-06-21

19 มิถุนายน 2561 คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ เข้าร่วมประชุมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ..... ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

2018-06-19

18 มิถุนายน 2561 คุณอธิป พีชานนท์ และคุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3-2561 ที่่ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2018-06-18

15 มิถุนายน 2561 คุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ เข้าร่วมงานเสวนาของ ซีเคียวเท็ค ฟอรั่ม กรุงเทพฯ "การเสวนาเจาะลึกแนวโน้มตลาดและโอกาสทางธุรกิจความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย" ที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

2018-06-15

1-8 มิถุนายน 2561 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจัดทัศนะศึกษาพาสมาชิกดูงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

2018-06-01