มิถุนายน 2564

1 มิถุนายน 2564 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เข้าพบ คุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือเรื่องแนวทางในเชิงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ในพื้นที่ชุมชนและแคมป์แรงงานก่อสร้างด้านที่อยู่อาศัย ณ กระทรวงแรงงาน

2021-06-02