ตุลาคม 2561

11 ตุลาคม 2561 คุณอธิป พีชานนท์,คุณประสงค์ เอาฬาร และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวนโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2018-10-11

4-7 ตุลาคม 2561 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกันจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2018-10-04

3 ตุลาคม 2561 คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 16 ปี และมอบเงินบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

2018-10-03