ตุลาคม 2561

30 ตุลาคม 2561 การประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39 ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

2018-10-30

25 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ครั้งที่ 4/2561 ที่ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟฟอริน กรุงเทพ

2018-10-25

25 ตุลาคม 2561 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกับ สมาคมอาคารชุดไทย จัดงานเสวนารายไตรมาส ครั้งที่ 3/2561 ที่ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟฟอริน กรุงเทพ

2018-10-25

11 ตุลาคม 2561 คุณอธิป พีชานนท์,คุณประสงค์ เอาฬาร และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวนโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2018-10-11

10 ตุลาคม 2561 คุณอธิป พีชานนท์ และคณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าร่วมการประชุมการนำเสนอโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัย จัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่โรงแรมดิเอมเมอรัล

2018-10-10

4-7 ตุลาคม 2561 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกันจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2018-10-04