กันยายน 2561

5 กันยายน 2561 คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่องการใช้แรงงานบังคับ : ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลกระทบต่อประชาชน จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 5/9/61 ที่อาคารรัฐสภา 1

2018-09-05